Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów.
Powiązania z EKK:
 • AR1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań występujących w automatyce i robotyce
 • AR1A_W02
  ma wiedzę w zakresie fizyki konieczną, do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką
 • AR1A_W03
  ma wiedzę w zakresie podstaw chemii, niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań występujących w automatyce i robotyce
 • AR1A_W07
  ma podstawową wiedzę z nauki o materiałach, wytrzymałości materiałów i podstawach konstrukcji maszyn jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z automatyką i robotyką