Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań występujących w automatyce i robotyce
  • AR1A_W03
    ma wiedzę w zakresie podstaw chemii, niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań występujących w automatyce i robotyce
  • AR1A_W07
    ma podstawową wiedzę z nauki o materiałach, wytrzymałości materiałów i podstawach konstrukcji maszyn jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z automatyką i robotyką