Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań występujących w automatyce i robotyce
  • AR1A_W23
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i działalności gospodarczej oraz form indywidualnej przedsiębiorczości
  • AR1A_W24
    zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce