Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odnawialne źródła energii
Efekt kształcenia:
Student potrafi ocenić zalety oraz wady współczesnych i dawnych rozwiązań w dziedzinie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu OZE.
Powiązania z EKK:
 • TC1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
 • TC1A_U14
  potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
 • IM1A_U12
  Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych
 • IM1A_U14
  Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów