Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odnawialne źródła energii
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.
Powiązania z EKK:
 • TC1A_U05
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
 • TC1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
 • IM1A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IM1A_U05
  Ma umiejętność samokształcenia się