Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Historia ceramiki
Efekt kształcenia:
Student rozumie, że znajomość podstawowych zagadnień historii ceramiki jest dla niego ważna, bo zdobywa wiedzę ogólną służącą lepszemu poznaniu Świata.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych