Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Historia ceramiki
Efekt kształcenia:
Student rozumie, że w ramach przedmiotu Historia Ceramiki ma szansę pogłębić swoje zainteresowania.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową