Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych
Efekt kształcenia:
potrafi prawidłowo dobrać metodę badawczą oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U15
    posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła
  • IM1A_U07
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały