Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U12
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej