Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W10
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TC1A_W13
    ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
  • IM1A_W21
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej