Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane
Powiązania z EKK:
  • CB1A_U09
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich