Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanizacja w budownictwie i górnictwie
Efekt kształcenia:
Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym
Powiązania z EKK:
  • BG1A_W18
    Zna zasady doboru podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie.
  • BG1A_W25
    Posiada wiedzę ogólną na temat projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa podziemnego.