Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Recykling i utylizacja odpadów
Efekt kształcenia:
Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • TC1A_W10
    ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • IM1A_W19
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów