Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Recykling i utylizacja odpadów
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z zakresu recyklingu i utylizacji odpadów.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U08
    potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
  • TC1A_U05
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
  • IM1A_U16
    Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego.