Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową