Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Budownictwo ogólne
Efekt kształcenia:
Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki
Powiązania z EKK:
  • BG1A_W06
    Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów.