Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Budownictwo ogólne
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane
Powiązania z EKK:
  • BG1A_U02
    Potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane.