Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Budownictwo ogólne
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych
Powiązania z EKK:
  • BG1A_U14
    Umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD.