Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomechanika
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkoóści i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze.
Powiązania z EKK:
  • BG1A_W19
    Ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów specjalistycznych.