Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomechanika
Efekt kształcenia:
Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko
Powiązania z EKK:
  • BG1A_W17
    Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko.