Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
Powiązania z EKK:
  • BG1A_W22
    Zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej.