Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student zna przepisy z zakresu prawa i ochrony pracy
Powiązania z EKK:
  • BG1A_K01
    Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
  • BG1A_K13
    Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki oraz innych aspektów działalności inżynierskiej.