Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student zna metody oceny ryzyka zawodowego
Powiązania z EKK:
  • BG1A_W15
    Ma wiedzę na temat tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Zna normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizacje i zasady kierowania budową.
  • BG1A_W18
    Zna zasady doboru podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie.
  • BG1A_W22
    Zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej.