Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Powiązania z EKK:
  • BG1A_U21
    Umie organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa.