Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Marketing kultury
Efekt kształcenia:
Student poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem, zna miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim i potrafi rozróżnić przemysły kreatywne od przemysłów kultury, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultury.
Powiązania z EKK:
 • KL1A_W10
  Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi, a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.
 • KL1A_W12
  Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.
 • KL1A_W14
  Ma elementarną wiedzę o wzajemnych związkach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi, z uwzględnieniem ich międzykulturowego wymiaru.
 • KL1A_W22
  Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.