Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Marketing kultury
Efekt kształcenia:
Poznaje zasady budowania strategii marketingowych oraz ich uwarunkowania w kulturze, zna zasady i reguły stosowane podczas budowania marki państwa, regionu i miasta, poznaje zasady zarządzania strategicznego i marketingowego instytucją kultury i zna istotę i narzędzia marketingu w odniesieniu do instytucji, usług i produktów kultury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W10
    Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi, a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.
  • KL1A_W13
    Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji.