Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Marketing kultury
Efekt kształcenia:
Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z marketingiem kultury i potrafi identyfikować zjawiska ze sfery marketingu kultury w różnych sytuacjach,
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.
  • KL1A_U06
    Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi.