Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Marketing kultury
Efekt kształcenia:
Poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, nabywa umiejętności identyfikacji czynników marketingowych we współczesnym dyskursie społeczno-politycznym.
Powiązania z EKK:
 • KL1A_U07
  Posługuje się strategiami argumentacyjnymi.
 • KL1A_U08
  Potrafi na poziomie elementarnym sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych.
 • KL1A_U10
  Konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź tradycji kulturowych.
 • KL1A_U16
  Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie elementarnym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę.