Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Marketing kultury
Efekt kształcenia:
Pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia przed publicznością prezentację dotyczącą wybranych zagadnień marketingu w kulturze
Powiązania z EKK:
  • KL2A_K02
    W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję.
  • KL1A_K10
    Posiada umiejętność pracy w grupie i nawiązywania relacji interpersonalnych.