Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Marketing kultury
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu marketingu w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury fachowej w celu jej pogłębiania.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_K01
    Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
  • KL1A_K03
    Na podstawie analizy nowych problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.