Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rentgenografia w ceramice i inżynierii materiałów
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W03
    posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
  • TC1A_W12
    posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • IM1A_W15
    Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów