Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Degradation of engineering materials
Efekt kształcenia:
Potrafi badać skutki degradacji materiałów i określać ich przyczyny
Powiązania z EKK:
 • CB1A_U08
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz ocenić ich przydatność
 • CE1A_U10
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • TC2A_U04
  potrafi zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska
 • TC1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • IM1A_U07
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały