Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Degradation of engineering materials
Efekt kształcenia:
Dostrzega znaczenie badań podstawowych w procesie poznawania zjawisk fizykochemicznych, zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym
Powiązania z EKK:
 • CB1A_K08
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • CE1A_K10
  dostrzega możliwość zastosowania rozwiązań technologii chemicznej
 • TC2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
 • TC1A_K12
  potrafi działać w sposób kreatywny
 • IM1A_K02
  Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje