Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Transport masy i ciepła
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego oraz oszacować nakład pracy konieczny do jego realizacji.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U07
    ma umiejętność tworzenia modeli struktur krystalicznych oraz opisu struktur nieorganicznych, w tym krzemianowych i poprawnej interpretacji diagramów fazowych istotnych z punktu widzenia technologii ceramicznych, potrafi opracować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego oraz oszacować nakład pracy konieczny do jego realizacji