Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Transport masy i ciepła
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać zgodnie z zasadami ekonomii i ekologii.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K07
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy