Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Budowa i oprogramowanie aparatury pomiarowej
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat budowy i organizacji systemu pomiarowego, podstawowych bloków funkcjonalne i ich przeznaczenie, interfejsów pomiarowych a także specjalistycznego oprogramowania.
Powiązania z EKK:
 • CE1A_W03
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
 • CE1A_W09
  posiada niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
 • TC2A_W10
  zna konstrukcje i zasady działania urządzeń pomiarowych, sensorów, biosensorów i elektrod modyfikowanych
 • TC1A_W12
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
 • IM1A_W13
  Ma wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej niezbędną do tworzenia schematów maszyn i urządzeń
 • IM1A_W14
  Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy komputerów, podstaw programowania oraz zna internetowe techniki wyszukiwania informacji