Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Budowa i oprogramowanie aparatury pomiarowej
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące sygnałów pomiarowych, ich próbowania, kwantowania oraz przetwarzania.
Powiązania z EKK:
 • CE1A_W03
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
 • CE1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych
 • IM2A_W13
  Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów.
 • TC1A_W09
  ma wiedzę w zakresie stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
 • IM1A_W15
  Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów
 • IM1A_W16
  Ma elementarną wiedzę z zakresu działania maszyn elektrycznych, elektrycznych systemów pomiarowych, zna podstawowe techniki i przyrządy kontrolno-pomiarowe