Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Budowa i oprogramowanie aparatury pomiarowej
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę stosowania prostych i zaawansowanych systemów pomiarowych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz optymalizację parametrów ich działania.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • TC1A_K12
    potrafi działać w sposób kreatywny
  • IM1A_K05
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy