Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matlab – narzędzie dla inżynierów
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe algorytmy analizy numerycznej.
Powiązania z EKK:
 • CE1A_W02
  ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych
 • TC1A_W02
  ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych
 • TC1A_W09
  ma wiedzę w zakresie stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
 • IM1A_W01
  Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów
 • IM1A_W15
  Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów