Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matlab – narzędzie dla inżynierów
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady przeprowadzania obliczeń inżynierskich w środowisku Matlab.
Powiązania z EKK:
 • CE1A_W03
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
 • TC1A_W09
  ma wiedzę w zakresie stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
 • TC1A_W12
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
 • IM1A_W14
  Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy komputerów, podstaw programowania oraz zna internetowe techniki wyszukiwania informacji
 • IM1A_W15
  Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów