Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matlab – narzędzie dla inżynierów
Efekt kształcenia:
Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab. Potrafi łączyć wbudowane algorytmy obliczeniowe oraz własne.
Powiązania z EKK:
 • CE1A_U03
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
 • CE1A_U10
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • TC1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • TC1A_U11
  posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi
 • IM1A_U06
  Potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobów
 • IM1A_U08
  Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań
 • IM1A_U17
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia