Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emalii
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U08
    potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
  • TC1A_U05
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
  • IM1A_U14
    Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów