Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ceramika konstrukcyjna i techniczna
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych i procesów technologicznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów