Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ceramika konstrukcyjna i techniczna
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę materiałach ceramicznych krzemianowych o ceramice związklów kowalencyjnycha także o materiałach szklistych i kompozytowych. Posiada wiedzę o przepływach masy i energii
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii