Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Korozja materiałów ceramicznych
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych
Powiązania z EKK:
  • CB1A_W08
    ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska,