Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić i zinterpretować test oddziaływania wyrobu na środowisko na podstawie analizy ekstraktów wodnych. Student potrafi wybrać odpowiednią dla stężenia analitu instrumentalną metodę analityczną.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W05
    posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych