Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej dostosowanej do zawartości analitu oraz rodzaju próbki
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U04
    potrafi zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska