Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Korozja materiałów ceramicznych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność poprawnej interpretacji diagramów fazowych w odniesieniu do zagadnień związanych z korozją materiałow ogniotrwałych
Powiązania z EKK:
  • CB1A_U16
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi z zakresu chemii budowlanej