Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Korozja materiałów ceramicznych
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać krytycznej oceny istniejących rozwiązań technicznych z zakresu chemii budowlanej
Powiązania z EKK:
  • CB1A_U16
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi z zakresu chemii budowlanej