Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Korozja materiałów ceramicznych
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
Powiązania z EKK:
  • CB1A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań